logo

گزارش باگبیت برگ
گزارش باگ

گزارش باگ

در صورت مشاهده باگ یا نقص عملکرد،‌ می‌توانید با گزارش در این فرم ما را در حفظ امنیت خرید و اطلاعات کاربران یاری کنید. پس از بررسی گزارش توسط تیم مربوطه طبق جدول قیمت گذاری زیرهدیه‌ای جهت قدردانی تقدیم شما خواهد شد.

قوانین:

 • هک های اجتماعی، فیشینگ،‌ DDoS و حملاتی از این قبیل جزو برنامه باگ بانتی نیست. از انجام آن ها جدا خودداری کنید.
 • در صورتی که فعالیت شما باعث اخلال در خدمات کارفرما شود،‌ فعالیت خود را متوقف کرده و کارفرما را در جریان قرار دهید.
 • اطلاعات استخراج شده از سایت یا سرویس کارفرما باید در کمترین میزان ممکن باشد، به عنوان مثال هنگام تزریق دیتابیس ردیف های محدودی را دریافت کنید.
 • در صورت کشف باگ، سریعا آن را برای بررسی ارسال کنید و از استخراج اطلاعات اضافه پرهیز کنید.
 • گزارش باگ باید شامل مراحل بازتولید باگ به صورت کاملا شفاف باشد.
 • پاداش به اولین نفری که آسیب‌پذیری را گزارش کند تعلق می‌گیرد.
 • ارزش گذاری و تعیین سطح خطر آسیب‌پذیری برعهده ی تیم داوری می‌باشد.

محدوده کشف آسیب پذیری:

 • تمامی آدرس ها و زیر دامنه‌های bitbarg.com

جوایز کشف آسیب‌پذیری:

 • 🥇 ارزش باگ های بحرانی 80,000,000 تومان
 • 🥈 ارزش باگ های خطرناک 50,000,000 تومان
 • 🥉ارزش باگ های متوسط 30,000,000 تومان

معیار سنجش

ارزش باگ های شناسایی شده بر اساس استاندارد امنیتی CVSS V3.0 توسط تیم فنی بیت برگ مشخص می‌گردد و باگ ها در سه قالب بحرانی، خطرناک و متوسط طبقه بندی خواهند شد.