مريم ٧
مريم ٧

تراست والت مشكلي پيدا كرده؟

سلام تتري كه ازتون خريدم توي ليست دريافتي امروز در تراست والتم هست ولي بهش دسترسي ندارم و مبلغ كل همون تعداد تتر قبلي هست
چرا اينطور شده
اعلانات
تنظیمات