امیرحسین تقی زاده
امیرحسین تقی زادهامیرحسین تقی زاده

فروش ارزهای ترونی (TRC20) داخل بیت برگ (بیتکوین ترونی)

برای فروش بیتکوین روی شبکه TRC20 یا هر ارز دیگه ای روی شبکه ترون می تونید، ابتدا ارز بیتکوین ترونی رو به ترون (TRX) یا تتر ترونی ( USDT TRC20) تبدیل کنید و روی شبکه TRC20 به بیت برگ بفروشید.

مراحل تبدیل به صورت کامل داخل این فایل PDF قرار داده شده است:

https://cdn.bitbarg.com/bitgap/SunSwap.pdf
اعلانات
تنظیمات