محسن زارع
محسن زارعمحسن زارع

ریزش بیت کوین .. بخون مهمه

تا وقتی ریزش بیت کوین همراه با دامیننسش هست.. می‌تونه نشونه خوبی برای صعود آلت ها باشه.. اگه دامیننس بیت کوین صعودی شد و ریزش بیت ادامه داشت. می‌تونه ریزش وحشتناک آلت کوین ها اتفاق بیوفته..... خداروشکر تا امشب تا این ساعت بیت ‌ و دامیننسش باهم میان پایین.. حواستون به چارت دامیننس بیت بیشتر باشه. تا چارت خوده بیت. ..
اعلانات
تنظیمات