امیرر, zzz
امیرر, zzz

ارز op میره برا پامپ

Op از قیمت الانش که حدود ۱.۷۳ دلاره دیگه تقریبا یه پامپ میکنه میره بالاااااا
البته شاید در حده چند سنت دیگه بیاد پایین ولی میره بالا
اعلانات
تنظیمات