Alireza
Alireza

واریز آنی ارز در سطح vip

به چه دلیل واریز ارز در سطح vip به صورت آنی انجام نمی‌شود؟ اگر این موضوع دلایل قانونی دارد چگونه در سطح cip به صورت آنی واریز می‌شود؟ آیا قانونگذار سطوح را تعریف کرده است؟
اعلانات
تنظیمات