حسین نوبخت
حسین نوبخت

ارسال نات به آدرس wrong(unsupported)

هرکسی به آدرس اشتباه نات کوین فرستاده
اللخصوص تراست فرستاده تو شبکه تون و حالا نمیتونه ناتش رو پیدا کنه ، بگه کمکش کنم
چون ماه پیش همین بلا سرم اومد
اعلانات
تنظیمات