میلاد
میلاد

ارسال ارز نات به تون کیپر

سلام
دوستان برای ارسال نات کوین به کیف پول تون کیپر آدرس اختصاصی برای نات وجود داره یا همون آدرس ولت کفایت میکند ؟
اعلانات
تنظیمات