علی ماروسی
علی ماروسی

بررسی و قیمت پیشنهادی ارز mkr

ارز پیشنهادی امروز: MKR
پرنده امروز ما به نظر میرسه به نقطه ای از جوش رسیده که دیگه تابش سر اومده ، دور‌خیز کرده یه دو سه بالی هوایی بزنه
قیمت امروز: 2,744 دلار
Tp1:2,959
Tp2: 3,160
Tp3: 3,2373
استاپ:۲۴۹۷
اعلانات
تنظیمات