حمید محمد تقی نژاددردر
حمید محمد تقی نژاددردر

اساتید لطفا راهنمایی کنید شرایط ارز GRV

سلام دوستان من یک تعداد ارز GRV دارم خیلی ریزش کرده امروز تجربه دوستان و تحلیلشون در مورد این ارز چیه بفروشم ده درصد تو ضرر یا نگه دارم در صورت فروش به چی تبدیل کنم بهتره؟
اعلانات
تنظیمات