مجید حق بین جهرمی
مجید حق بین جهرمیمجید حق بین جهرمی

ارزهای اعلام شده با پامپ و دامپ شدید

هشدار:
سلام دوستان ارزهایی که دربیت برگ پامپ یا دامپ کردن به هیچ وجه نخرید
دو تا از این ارزها رو من خریدم و پودر شد رفت به هوا
هر ارزی که خواستید بگیرید حتما حجم معاملاتش رو چک کنید اگر پائین بود اصلا نخرید
اعلانات
تنظیمات