جواد قائدی
جواد قائدی

چرا ترامپ ۲۰۲۴ رو نمیشه خرید؟

سلام چرا ترامپ رو نمیشه خرید و نه فروخت؟
اعلانات
تنظیمات