ممد
ممد

تبدیل بی ان بی بپ ۲۰ به بپ ۲

برای انتقال ارز کاردانو در شبکه بپ ۲ به سایت گفته شده نیاز به ارز bnb در شبکه بپ ۲ دارم
لطفا راهنمایی کنید
شایان ذکر است ارز bnb در شبکه بپ ۲۰ دارم ولی به بپ ۲ تبدیل نمیشه
لطفا راهنمایی کنید
اعلانات
تنظیمات