ضیاموسوی
ضیاموسوی

اختلال شبکه نمیشه خرید وفروش کرد

واقعا من از بیت برگ دیگه ناامید شدم چه خبره هر ارزی رو بخوام بخرم نمیشه همه اختلال شبکه دارن الانم میخوام ناتکوینهامو بفروشم نمیشه من بیت برگ برو بخاطر طراحی کاربری ساده وپشتیبانی قویشون انتخاب کردم ولی کم کم داره کاربرانشو از دست میده
اعلانات
تنظیمات