عبدالله  احمدی
عبدالله احمدی

دریک کوین Daric coin

دریک کوین Daric coin
این ارز که 12 می از وایت پیپرش در دوبی رونمایی شد توسط یک تیم ایرانی پشتیبانی میشه و دارای محدودیت 80 میلیون کوین است.
قیمت آن کمتر از نیم دلار بوده و در حال حاضر 2 به دلار رسیده و همچنین قابلیت ماین توسط ساعت های هوشمند را داراست.
این ارز هنوز در مراحل اولیه است و در حال رایزنی با کسب کار مختلف در امارات برای پذیرش کوینه. و همچنین مکاتباتی با بایننس در حال انجامه که منجر به لیست شدنش در بایننس خواهد شد.
اعلانات
تنظیمات