سمیه  محمودی
سمیه محمودی

ارز کانترکت قدیم بهرجدید

سلام چندسال پیش مقداری ارزQanxاز سوآپ خریدم . الان برای فروش می گند کانترکت قدیم هست . چه طور می تونم به آدرس جدید منتقل کنم جدید
اعلانات
تنظیمات