غلامرضا افشاری
غلامرضا افشاری

نظر شخصی من برای مبتدیان

اوناییکه مثل من ترید کردن بلد نیستن،و از بازی ه سکه جمع کردن نات کوین دارن بنظرم باید صبر کنن تا این ارز جا بیوفته
قطعا آینده خوبی خواهد داشت.
اعلانات
تنظیمات