مهدی
مهدی

نات کوین امروز لیست میشه!

طبق گفته پشتیبانی بیت‌برگ امروز حوالی ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰ بوقت ایران، نات کوین همزمان با صرافی های بزرگ در بیت‌برگ لیست میشود!
اعلانات
تنظیمات