تحلیل اقتصادی
تحلیل اقتصادی

ارز وویا voya حواست باشه

بزار تو لیست هواست بهش باشه
رشد شارپی ۹۰ درصد کف ۴۰ تومن
دیروز تا ۱۸۰ رفت
الان ۷۰ هست
اعلانات
تنظیمات