مجید حق بین جهرمی
مجید حق بین جهرمیمجید حق بین جهرمی

ارز FET را زیر نظر داشته باشید

دوستان سلام
لطفا ارز FETرا زیر نظر داشته باشید برای هلد شش تا یکساله شاید ارمغان خوبی به همراه داشته باشه الان ۲ دلار و خرده ای هست..
روی آن متمرکز شوید نقطه ورود با خود شما...
اعلانات
تنظیمات