داریوش امینی ولاشانی
داریوش امینی ولاشانی

مالیات بر رمز ارز ها

آیا پس از فروش رمز ارزها مالیات برامون محاسبه میشه ؟
اگه دوستان اطلاعات دارند لطفا راهنمایی کنید. 👋
اعلانات
تنظیمات