عباس جمشیدی گهروئی
عباس جمشیدی گهروئی

تبدیل ارز dusk در شبکه bep2

سلام
من ارز dusk با شبکه bep2 دارم چطور تبدیلش کنم؟ در تراست ولت سواپ نمیشه
اعلانات
تنظیمات