حسن
حسن

فروش ارز aya غیر از شبکه BEP20

سلام من ارز aya دارم روی شبکه خودش هست در کوینومی اما اینجا شبکه اش BEP20هست چطوری میتونم وارد اینجا کنم و چنچش کنم
اعلانات
تنظیمات