Saeed Yam
Saeed Yam

تزوسxtz تحت شبکه خود تزوس انتقال داده میشه اینجا ؟!

لطفاً یکی به من پاسخ بده آیا xtz اینجا در بستر و شبکه tezos انتقال داده میشه یا تحت شبکه bnb 20 و غیره
اعلانات
تنظیمات