سیدعبدالرحیم
سیدعبدالرحیم

چه باید کرد...روزگار امروزمان حال خوبی ندارد

حدوداً ۳۰۰تومان انواع ارز خریدم وهروز فقط دارم ضرر میکنم
تا حالا ۷۰تومان ضرر شد...
هر ارزی را چندبار خریدم
وقتی میره پائنتر شیطونه میاد سراغم و بهم میگه:بخر
اعلانات
تنظیمات