سید محمد عظیمی
سید محمد عظیمی

ولت ارز ها در خود صرافی

دوستان سلام
داخل بیت برگ هم میشه مثه بقیه صرافی ها همینجا ارزهامو نگه دارم ؟ یا باید هرچی خریدم بفرستم تو ولتم؟
اعلانات
تنظیمات