یداله جعفری
یداله جعفری

اختلاف در واریزی پول

با سلام بنده امروز حدود ۹۵۰ هزار تومان ارز بیبی دوچ فروختم با توجه به اینکه موقع فروش ارز مورد نظر قیمت ارز در حال صعود بود ولی مبلغ ۸۵۰ هزار تومان به کیف پولم واریز شد . با سپاس
اعلانات
تنظیمات