دکستر مورگان
دکستر مورگان

اوردر گذاشت برای خرید و فروش در بیت برگ

پیشنهاداتون به تیم بیت برگ چیه؟

اوردر گذاشتن قیمت برای خرید و فروش پیشنهاد منه که لازمه هر صرافی هست ولی بیت برگ تا حالا این امکان رو اضافه نکرده
اعلانات
تنظیمات