علی رضایی
علی رضایی

ریپل و تتا کدام

موندم چجور بین این دوتا انتخاب کنم کدومش بهتره بین ریپل و تتا کدومش بهتره برا هولد بلند مدت
اعلانات
تنظیمات