ابوذر صادقی
ابوذر صادقی

ریپل تایم فریم هفتگی

ریپل تایم فریم هفتگی
شکست مثلث به بالا و پولبک به اون میتونه باعث رشد تقریبا 85درصدی ریپل بشه
ریپل یکی از ارزهای جامانده از صعود اخیر بازاره
thumbnail
اعلانات
تنظیمات