سید مصطفی موسوی قراولخانه
سید مصطفی موسوی قراولخانه

موعد هاوینگ چه تاریخی میباشه؟

درود به همه دوستان
سال نو مبارک...
کسی اطلاع داره که هاوینگ دقیقا کیه ؟
ممنون هستم ازتون
اعلانات
تنظیمات