سیدعبدالرحیم
سیدعبدالرحیم

واویلا ...چرا این جوری شد؟

دوستان
اوضاع خراب هست همه ارزها که دارم بالای ۲میلیون توی ضرر هستم....
این یعنی چه؟؟؟؟!!!!
اعلانات
تنظیمات