سید جواد عبداله پور
سید جواد عبداله پور

تغییر ادرس زمان ارسال ارز دیجیتال (بد افزار / هک)

من برای ارسال ارز دیجیتال متوجه شدم آدرس مقصد تغییر می کند. از دوستان کسی می تواند راهنمایی کند؟

از طریق تراست ولت یا متامسک کروم این اتفاق می افتد.
اعلانات
تنظیمات