محمدحسین ذوالعلی میبدی
محمدحسین ذوالعلی میبدی

چه ولتی اسپرسو ایکس رو پشتیبانی میکنه

سلام وقت به خیر
من ارز اسپرسو ایکس گرفتم رو شبکه اربیتروم که تراس ولت پشتیبانی نمیکنه. اطلاع دارین چه ولتی پشتیبانی میکنه؟
اعلانات
تنظیمات