سعید رشیدزاده
سعید رشیدزاده

سواال در مورد جابجایی ارز sober

سلام
ارز sober را در bingxخریداری کردم بسته شده اونجا چیکار کنم
اعلانات
تنظیمات