حامد ملکی
حامد ملکی

دریافت نکردن ارز در کیف پول تراست ولت

من ارز کاردانو را خریداری نمودم تحت شبکه خودش ولی در کیف پول تراست ولت دریافت نکردم کسی میدانه جواب این مشکل چطوری میتانم ارز خودم دریافت کنم
اعلانات
تنظیمات