صحرا ا
صحرا ا

ADA در تراس والت ننشسته

سلام ارز ADA در بیت برگ معامله کردم و کد رو هم از تراس والت درست برداشتم ولی هنوز توی تراس والت واسم ننشسته کسی میدونه راه حلش چیه
همزمان با من همکارام همین رو معامله کرد ولی واسه اون با تاخیر نشست ولی واسه من هنوز نیومده
اعلانات
تنظیمات