بردیا
بردیا

ارز شیبا پریدتور QOM

با سلام ارزQom(شیبا پریدتور دارم ) ظاهرا فقط تو صرافی یونی سواپ معامله یا تبدیل به اتریوم میشه، با چه کیف پولی میتونم اونجا معامله کنم، امکان مراجعه حضوری برای یادگیری مراحل هست؟
اعلانات
تنظیمات