امیر هاشمی آزاد
امیر هاشمی آزاد

فروش شیبا بر پایه BEP20

چند سال پیش از بیت برگ خرید زدم برا فروش باید چکار کنم بر پایه BEP20
برا تبدیل اسمارت چین بیت برگ ندارد
خود اسمارت چین تو معاملات نداره لطفاً راهنمایی بفرمایید
اگر نداره یک راه نمایی بفرمایید ممنون میشم
اعلانات
تنظیمات