بهرام جم
بهرام جم

خطای تعویض ترون لینک

دوستان توی ترون لینک خاستم تعویض کنم ترون هم برای کارمزد داشتم ولی خطا داد هربار و هزینه رو کم کردو فقط ترون ازم کم شده امکان برگشتش هست؟
اعلانات
تنظیمات