موسوی
موسوی

صفر شدن ارزها در تراست ولت

دوستان بعد از سه روز مشکل ولت من که حل نشده ، پاک کردم ،مجدد نصب کردم ، آخرین به روز رسانی رو هم انجام دادم .
همه ارزها صفر شدن
تاریخچه تراکنش ها صفر شده
فکر می کنید گذر زمان این مشکل رو حل می کنه؟
اعلانات
تنظیمات