مرتضی مهبودی
مرتضی مهبودی

Failed شدن سواد

من کاردانوbep20 رو در تراست ولت خواستم تبدیل به usdtbep20 هرچی انجام میدم کارمزد کم می‌کنه ولی failed میشه کسی می‌تونه راهنمایی کنه؟
thumbnail
اعلانات
تنظیمات