مرتضی
مرتضی

مشکل آپدیت تراست ولت

دوستانیکه قصد اپدیت تراس ولت دارن قبل از اپدیت حتما مطمن باشن ۱۲ کلمه رو دارن یااگه ندارن ابتدا از قسمت بازیابی ۱۲ کلمه بازیابی کنن وبعد اپدیت کنن
گزارشاتی رسیده که بعداز اپدیت تراس ولت باز نمیشه
برای همین شما اگه به این مشکل بخورید حتما به ۱۲ کلمه نیاز پیدا میکنید
اعلانات
تنظیمات