امیرحسین طلایی زنجانی
امیرحسین طلایی زنجانی

مسدود یا قفل شدن تتر

سلام ، کسی میدونه چقدر تتر تو تراس ولت بیاد ، فریز میشه ؟
اعلانات
تنظیمات