سید محممد ناصر حسینی نسب ترک آباد
سید محممد ناصر حسینی نسب ترک آباد

مالیات بر ارز دیجیتال

سلام دوستان مالیات ارزهای دیجیتال در کشور در چه مرحله ای قرار داره ؟ آیا مالیات واریز و برداشتها محاسبه میشن؟
اعلانات
تنظیمات