نفیسه صلاتی
نفیسه صلاتی

عدم نمایش توکن در تراست ولت

برای بنده توکنی بر بستر 10 trc ارسال شده ولی تراست ولت نشون نمیده اسم توکن هم نمیدونم که بخوام خودم دستی اضافه کنم چیکار باید بکنم؟
اعلانات
تنظیمات