محمدصادق رحمانی ترکمن
محمدصادق رحمانی ترکمن

تحلیل سه ماهه ارز cosmos

سلام کازماس در پی سه ماه رشد خواهد کرد؟ من سه ماه دیگه میخوام بفروشم میخوام ببینم رشد خواهد کرد?
اعلانات
تنظیمات