م‌م
م‌مم‌م

تحلیل ارز cake..

در تحلیل ارز کیک شاهد یک ساختار صعودی هستیم. خریداران می‌توانند در نواحی 2.4 دلار وارد معاملات خرید شوند و حد سود میان مدتی خود را در نواحی 3.7 دلار و 4.7 دلار قرار دهد.
thumbnail
اعلانات
تنظیمات