محمد تنظیفیان
محمد تنظیفیان

بریج بستر فانتوم به bnb یاerc20

سلام
من بیت بر بستر فانتوم دارم، کجا میتونم بفروشم. اگر کسی بتونه امروز برام چنج کنه پنج درصد بهش تقدیم میکنم. حدود 14 هزار دلار
اعلانات
تنظیمات