پرتو
پرتو

پندینگ ترون در تراست ولت

اقا من مقداری ترون استیک کردم بعد از یکی دو سه روز اومدم آن استیک کردم،تقریبا ۹روزه ترون هام پندینگ شده،نمیدونم چیکار کنم از پندینگ دربیاد،توروخدا کمک کنید..
اعلانات
تنظیمات